Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

Kompozytorka urodzona 21 lutego 1976 roku w Inowrocławiu. Studia
kompozytorskie ukończyła w Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Zbigniewa Kozuba
(2001). Jest także absolwentką Podyplomowych Studiów Muzyki
Filmowej, Komputerowej i Twórczości Audiowizualnej w Akademii
Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Laureatka ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów kompozytorskich (m.in. IV Ogólnopolski
Konkurs kompozytorski dla uczniów szkół średnich – Tarnów; II
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. R. Murraya Schafera –
Poznań). Jej utwory wykonywano na festiwalach muzycznych takich
jak: Poznańska Wiosna Muzyczna - Poznań, Musica Polonica Nova –
Wrocław, Festiwal Wiosny – Poznań, Musica Moderna w Łodzi oraz
Międzynarodowe Warsztaty Teatru Sztuki Mimu – Warszawa. Istotną
część jej pracy stanowi dydaktyka; jest asystentką w poznańskiej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego oraz nauczycielką w
Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.
 

© No Women No Art | nie ma sztuki bez kobiet | festiwal twórczości kobiet No Women No Art made in { re.PUBLIK }