Barbara Strzelecka 

Klawesynistka i kompozytorka, kończyła studia muzyczne u wybitnych pedagogów: Z. Drzewieckiego, M. Jacynowej i M. Wiłkomirskiej - (fortepian) oraz u E. Altberg - (klawesyn). Występowała w Polsce, wielu krajach Europy oraz w USA łącząc aktywność koncertową z działalnością pedagogiczną. W latach 90-tych rozpoczęła twórczość kompozytorską, głównie skupiającą się wokół takich instrumentów jak klawesyn, wiolonczela i organy  

© No Women No Art | nie ma sztuki bez kobiet | festiwal twórczości kobiet No Women No Art made in { re.PUBLIK }