Justyna Koeke

Studiowała rzeźbę na ASP w Krakowie oraz Sztuki Wolne i Ceramikę na Kunstakademie w Stuttgarcie. Jest stypendystką programu Erasmus (2004) oraz La Cité Internationale des Arts w Paryżu (2008). Uczestniczyła w Mobile Academy w Warszawie (2006). Dwukrotnie wyróżniona nagrodą Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie (2002 i 2008). Współkuratorka projektu Ulica Smoleńsk 22/8.

Wybrane wystawy:
Niegrzeczne  - Węgry Pecs, Galeria Miejska
Greznbereiche Skulptur – Kunstverein Ludwigsburg
Podążaj za białym królikiem – Galeria Bunkier Sztuki Kraków
Mythos Kindheit – Kunstverein Ludwigshafen
The End – Kusthalle Göppingen
Retuor du Paris - Instytut Francuski w Karlsruhe  (wystawa indywidualna)
Sodom Gomorrah - Atelier Wilhelmstrasse Stuttgart (wystawa indywidualna)
Family secrets - Galeria Bunkier Sztuki Kraków (wystawa indywidualna)
Faden - Koroska Galerija Slovenij Gradec  Słowenia
Missgeburte  - Kunstakademie Stuttgart, (wystawa indywidualna)
Muse heute -  Kunsthalle Bremen
Kommen und Gehen - Ludwigsburg Karlskaserne (wystawa indywidualna)
Test screen -  Galeria Bunkier Sztuki Kraków
Wassertropfen -  Allgemeiner Konsumverein Braunschweig (wystawa indywidualna)
Rot - Haus der Kunst München

www.justynakoeke.com

 

© No Women No Art | nie ma sztuki bez kobiet | festiwal twórczości kobiet No Women No Art made in { re.PUBLIK }