Karolina Breguła

Artystka wizualna i konceptualna, autorka instalacji, fotografii, wideo oraz happeningów.
Absolwentka PWSFiTV w Łodzi. Jej twórczość podejmuje tematy różnorodności i napięć, które pojawiają się na styku różnych kultur. Interesują ją relacje międzyludzkie w dużych społecznościach oraz relacje człowieka ze sztuką. W swoich ostatnich pracach skupia się na problemie recepcji współczesnych dzieł. Karolina jest autorką cyklu fotografii Niech nas zobaczą. Portrety par homoseksualnych składające się na ten projekt, zostały użyte w głośnej billboardowej kampanii społecznej pod tym samym tytułem. Inne ważniejsze prace artystki to: Dobrzy sąsiedzi, Pogotowie artystyczne, Kamera wideo, Biuro tłumaczeń sztuki.

www.karolinabregula.com

 

© No Women No Art | nie ma sztuki bez kobiet | festiwal twórczości kobiet No Women No Art made in { re.PUBLIK }