Katarzyna Krawczak

Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 7 lat w Poznańskiej Podstawowej Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego, dalej kształciła się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. Im. M. Karłowicza. Obecnie jest studentką V roku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W ciągu ostatnich lat grając w różnych zespołach brała udział w licznych wydarzeniach m.in. w Wieczorze Akademickim w Wilii Wśród Róż organizowanym przez Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego i Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Koncercie w Poznańskim Muzeum Narodowym w ramach Nocy Muzeów, Edycji I cyklu Moja Muzyka organizowanym w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

© No Women No Art | nie ma sztuki bez kobiet | festiwal twórczości kobiet No Women No Art made in { re.PUBLIK }