Katarzyna Taborowska - Kaszuba 

ur. 31 V  1974 w Krakowie. W latach 1993 – 95 uczyła się kompozycji  pod kierunkiem prof. Bogusława Schaeffera. W 2001 r ukończyła studia kompozytorskie w klasie prof. Lidii Zielińskiej, w poznańskiej Akademii Muzycznej. Od Roku 1999 jest członkiem Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a od roku 2005 także Polskiego  Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PseME).  W centrum zainteresowań kompozytorki leży  muzyka elektroakustyczna i elektroniczna,  poszukiwanie nowych brzmień, poszerzanie możliwości  instrumentów akustycznych o elektronikę, muzyka improwizowana, live electronic oraz różnego rodzaju połączenia muzyki z obrazem video.

© No Women No Art | nie ma sztuki bez kobiet | festiwal twórczości kobiet No Women No Art made in { re.PUBLIK }