Sinéad Bhreathnach-Cashell

Irlandzka artystka. Jej twórczość wynika z obserwacji otoczenia i z artystycznej penetracji miejskich przestrzeni. Jest próbą przełamania schematu i zdefiniowania na nowo codziennych sytuacji, wprowadzenia ich w nowy, zaskakujący kontekst. Działalność artystyczna Sinead jest bardzo różnorodna i obejmuje zarówno instalacje, rysunki, performance, jak i warsztaty. Artystka gościła jako rezydentka m.in. w Kanadzie, Chile, Islandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Urugwaju). Razem z siostrą Sighle koordynuje projekt Residence – eksperyment, w ramach którego różni artyści goszczą w przestrzeni jednego domu. Staje się on tym samym miejscem rozmaitych działań, wystaw, eventów, koncertów i warsztatów. Jest redaktorką znanego magazynu poświęconego współczesnej fotografii Source Photographic Review oraz członkinią organizacji Bbeyond, promującej live art i performance.

www.uncertainremains.wordpress.com
 © No Women No Art | nie ma sztuki bez kobiet | festiwal twórczości kobiet No Women No Art made in { re.PUBLIK }