Zyta Zalewska

Zyta Józefina Zalewska, urodzona 26 kwietnia 1988 roku w Warszawie. Naukę muzyki rozpoczęła w 1995 roku w Państwowej Szkole Muzycznej nr 5 im. Henryka Wieniawskiego we Włochach. Później edukację swą kontynuowała w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu, którą ukończyła w 2008 roku w klasie altówki u mgr Tofika Alijanau. Od 2008 roku jest studentką Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu w klasie st. wykł. Lecha Bałabana.

© No Women No Art | nie ma sztuki bez kobiet | festiwal twórczości kobiet No Women No Art made in { re.PUBLIK }