19.00   Lady Makbet Mceńskiego Powiatu
TEATR WIELKI
© No Women No Art | nie ma sztuki bez kobiet | festiwal twórczości kobiet No Women No Art made in { re.PUBLIK }